Ravnateljica na sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjeluje na sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) koji se održava 18.-20. studenog 2015. godine u Strasbourgu.

Na sastanku će biti predstavljen Nacrt Izvješća o provedbi Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017. u 2015. godini, kao i pregled aktivnosti i mjera provedenih u državama članicama.

Kroz razmjenu iskustva sa predstavnicima/cama partnerskih institucija raspravljati će se o provedbi strateških ciljeva Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014.-2017. uključujući borbu protiv rodnih stereotipa i seksizama, prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama, zajamčen ravnopravan pristup žena pravosudnim tijelima, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru u kontekstu trećeg kruga praćenja provedbe Preporuke Rec (2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju, te uvođenju načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere. Također će biti predstavljen i nacrt Pojmovnika Vijeća Europe o ravnopravnosti spolova te najavljene buduće aktivnosti u državama članicama.

Opširnije o Komisiji za ravnopravnost spolova Vijeće Europe pročitajte ovdje.Najave | Međunarodna suradnja