Val nasilja nad ženama za vrijeme Covid-19 pandemije ukazuje na to da zemlje EU još uvijek nemaju odgovarajuće mjere zaštite

Slika /slike/URS slike - 2020/6450-20203856_mh0120489enn_pdf.jpg

Povodom 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama -  Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) objavio je rezultate dviju najnovijih studija. Jedno istraživanje procjenjuje mjere koje je svaka država članica EU poduzela tijekom pandemije za zaštitu žena od partnerskog nasilja, dok drugo ukazuje na način na koji vlade mogu ojačati ulogu svjedoka nasilja.

Ključne točke gore navedenih istraživanja su:

• Žene se obično suočavaju s većom opasnošću od ljudi koje poznaju. EIGE-ovo istraživanje pokazuje da vlade EU prepoznaju tu činjenicu, na način da je svaka je država članica uvela posebne mjere zaštite žena od partnerskog nasilja tijekom pandemije.
• Tijekom pandemije Irska, Španjolska i Litva započele su s provedbom nacionalnih akcijskih planove za iskorjenjivanje partnerskog nasilja, pri čemu je Irska pokrenula svoj plan koristeći 160.000,00 eura.
• Nekoliko zemalja prilagodilo je svoje zakonodavstvo kako bi skloništa i telefonske linije za pomoć proglasili „ključnim uslugama“, a sve to s ciljem njihove 24 satne dostupnosti. U Latviji, Estoniji, Slovačkoj i Francuskoj zakoni sada obvezuju vlade da ženama koje se suočavaju s nasiljem osiguraju alternativni smještaj.
• Gotovo svaka zemlja EU pokrenula je kampanju za podizanje svijesti o dostupnoj pomoći žrtvama nasilja, a brojne zemlje ciljale su posebno ranjive skupine.
• Kampanje podizanja svijesti važne su i za svjedoke nasilja koji ne mogu intervenirati u situacijama partnerskog nasilja jer ga ne prepoznaju. Kampanje također pružaju jasne smjernice o tome kako svjedoci mogu pomoći i kada se boje da će situacija pogoršati.
• Tijekom prvog vala pandemije skloništa i osoblje koja pruža usluge žrtvama nasilja bili su preplavljeni povećanim brojem zahtjeva za smještajem i  uslugama; osjećali su se nespremni pružiti daljinsku podršku i bili su zabrinuti zbog zaštite osobnih podataka žrtava.
• U većini zemalja EU-a pandemija je dodatno izložila klimave sustave potpore žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.
• Covid-19 je ukazao na to koliko su često nepripremljena društva da zaštite žrtve partnerskog nasilja. Vlade ne smiju zatvarati oči pred nasiljem.
 
 
Poveznica na istraživanje Partnersko nasilje  i intervencija svjedoka: Koji su odlučujući čimbenici?: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-work-gender-based-violence/intimate-partner-violence-and-witness-intervention

Ključne točke istraživanja: https://eurogender.eige.europa.eu/events/violence-against-women-and-covid-19-how-do-we-tackle-two-pandemics-once

Pisane vijesti