Vijeće EPSCO usvojilo zaključke o rodnoj ravnopravnosti

Slika /slike/Tematske fotografije/shutterstock_110315702.jpg

Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO) usvojilo je na sastanku 16. lipnja 2016. godine zaključke pod naslovom „Odgovor na Komisijin Strateški angažman za rodnu ravnopravnost”.

U Zaključcima se, između ostalog, navodi da iako se rodni jaz posljednjih desetljeća smanjio, u nekoliko ključnih područja još su prisutne nejednakosti i izazovi. Znatan rodni jaz još postoji u području zapošljavanja, samozapošljavanja, rada u nepunom radnom vremenu, poduzetništva, donošenja odluka te plaća i mirovina, zbog čega su žene u usporedbi s muškarcima izložene većem riziku od siromaštva. Osim toga, muškarci su i dalje nedovoljno zastupljeni u područjima poput skrbi za djecu i starije osobe, ranog obrazovanja, zdravstvenog sektora i neplaćenog rada. Istodobno, rodno uvjetovano nasilje i rodni stereotipi i dalje su sveprisutni. Muškarci imaju ključnu ulogu u osiguravanju napretka na ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Stvaranje institucionalnog te, prema potrebi, zakonodavnog okvira kojim će se i ženama i muškarcima omogućiti stvarna osobna sloboda izbora pri usklađivanju radnog, obiteljskog i privatnog života nudi prednosti za oba spola te pruža način praktičnog ostvarenja de facto ravnopravnosti muškaraca i žena.

Nadalje, Vijeće Europske unije ponovno je potvrdilo svoj poziv Europskoj komisiji da osnaži status svojeg Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova od 2016. do 2019. njegovim usvajanjem u obliku komunikacije, u skladu sa Strategijom za ravnopravnost žena i muškaraca za razdoblje od 2010. do 2015., čime bi potvrdila svoju predanost promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca te u svim područjima politika povećala vidljivost rodne ravnopravnosti i svijest o njoj. Europska komisija pozvana je da bez odgode provede mjere navedene u njezinu Strateškom djelovanju u skladu s rasporedom navedenim u tom dokumentu.

Na sastanku su usvojeni i zaključci Vijeća pod naslovom „Odgovor na Komisijin popis aktivnosti za poboljšanje ravnopravnosti LGBTI osoba”. U Zaključcima je, između ostalog, Europska komisija pozvana da promiče mjere sa svojeg Popisa aktivnosti za poboljšanje ravnopravnosti LGBTI osoba istodobno u potpunosti poštujući nacionalne identitete i ustavne tradicije država članica, kao i nadležnost država članica u području obiteljskog prava, da redovito obavješćuje države članice o napretku postignutom putem Skupine na visokoj razini za nediskriminaciju, ravnopravnost i raznolikost te da pri provjeri usklađenosti svih predloženih mjera politike s temeljnim pravima obrati pozornost na to da LGBTI osobe ostvaruju temeljna prava.


Odgovor na Komisijin Strateški angažman za rodnu ravnopravnost – Zaključci Vijeća (16. lipnja 2016.)

Odgovor na Komisijin popis aktivnosti za poboljšanje ravnopravnosti LGBTI osoba – Zaključci Vijeća (16. lipnja 2016.) 

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU