Provedba Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini