Okvir za ravnopravnost spolova u Europskoj uniji

Ravnopravnost između žena i muškaraca jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije. Njen razvoj započet je 1957. godine kada je načelo isplate jednake plaće za obavljanje istih poslova uvedeno Rimskim sporazumom. Europska unija se obvezala da će težiti prema ravnopravnosti između žena i muškaraca u svim svojim aktivnostima što predviđa i Povelja Europske unije o temeljnim pravima koja zabranjuje diskriminaciju na temelju spola.

U ožujku 2010. godine, u svrhu obilježavanja 15. godišnjice Deklaracije i Platforme za djelovanje donesenih u Pekingu na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, Europska komisija je donijela Žensku povelju i obvezala se ojačati ravnopravnost spolova u svim svojim politikama. Europski pakt za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2020. godine usvojen je u ožujku 2011. godine.

Kao nadogradnju Putokazima ka ravnopravnosti žena i muškaraca 2006.-2010. Europska komisija donijela je Strategiju za ravnopravnost između žena i muškaraca koja predstavlja program djelovanja Europske komisije u području rodne jednakosti za razdoblje od 2010. do 2015. godine, te je o njenoj provedbi izradila  godišnja Izvješća o ravnopravnosti između žena i muškaraca.

Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova za 2016. – 2019. temelji se na trajnom i ad hoc ocjenjivanju strategije za 2010. – 2015. u kojem je, među ostalim, zaključeno da je ostvarena dodana vrijednost u nizu područja, posebno s obzirom na utvrđivanje programa i učenje, i to osiguravanjem korisnog okvira za promicanje rodne osviještenosti u Komisiji i za provedbu dosljednog političkog okvira za ravnopravnost spolova u državama članicama. U svojem je programu rada Komisija ponovila predanost tome da nastavi promicati ravnopravnost muškaraca i žena. To znači da će politika ravnopravnosti spolova i dalje biti usmjerena na postojećih pet tematskih prioritetnih područja:
 
  • povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca;
  • smanjenje razlike u plaćama, primanjima i mirovinama između spolova te borba protiv siromaštva žena;
  • promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka;
  • suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja te zaštita i potpora za žrtve i
  • promicanje ravnopravnosti spolova i ženskih prava diljem svijeta.

Strateško djelovanje podržava provedbu ravnopravnosti spolova u okviru Strategije Europa 2020.

Saznajte više na internetskoj stranici Europske komisije.

Internetske stranice na kojima se objavljuju natječaji:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index-pp_en.htm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc