Županijska povjerenstva/odbori za ravnopravnost spolova

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Brodsko-posavska županija

  Ivana Pirin     Zdenka Bošnjak
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
    H. Badalića 1/17
35000 Slavonski Brod
  Tel: +385       Tel: +385 
  Mob: +385 (0)99 787 8207     Mob: +385 (0)98 439 208
  Fax: +385      Fax: +385 

e-mail: ivana.pirin@gmail.com

  e-mail:   rkadic@bpz.hr
 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

Grad Zagreb

  Nina Skurić     Vesna Nađ
  Predsjednica     Predsjednica
        Gradska skupština Grada Zagreba
  Gundulićeva poljana 1
20 000 Dubrovnik
    Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 
10000 Zagreb
  Tel: +385 020 351470     Tel: +385 01 610 1938
  Mob: +385 (0)     Mob: +385 (0)
  Fax: +385      Fax: +385
e-mail:ninas@edubrovnik.org   e-mail:

vesna.nad@zagreb.hr

 

Istarska županija

 

Karlovačka županija

  Sandra Ćakić Kuhar     Ana Župančić Žunac
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Stručna služba Skupštine
Dršćevka 3, 52000 Pazin
    dr. Ante Starčevića 5
47000 Karlovac
  Tel: +385 (0)52      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)     Mob: +385 (0)99 733 0700
  Fax: +385  (0)     Fax: +385 
e-mail: Sandra.CakicKuhar@istra-istria.hr   e-mail: ana.zupancic.zunac@gmail.com

 

Koprivničko-križevačka županija

 

Krapinsko-zagorska županija

  Verica Rupčić     Nina Očko
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Grkinska ulica 9 
48350 Đurđevac
    Ljudevita Gaja 28
49218 Pregrada
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: + 385 (0)91 739 4021     Mob: +385 (0)99 700 9673 
  Fax: +385      Fax: +385 
e-mail: verica.rupcic@gmail.com  

e-mail:ockonina@gmail.com

 

Ličko-senjska županija

 

Međimurska županija

  Dubravka Rukavina     Dijana Novak
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Dr. Franje Tuđmana 4
53000 Gospić
    Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
  Tel: +385 (0)53 588 243     Tel: +385 
  Mob: +385     Mob: + 385 (0) 91 76 73 011 
  Fax: +385      Fax: +385 
e-mail: dubravka.rukavina@licko-senjska.hr   e-mail: dijanalegolas@gmail.com

 

Osječko-baranjska županija

 

Požeško-slavonska županija

  Sanja Rogoz-Šola     Iva Šnajder
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Trg Ante Starčevića 2
31000 Osijek
    Županijska 7
34000 Požega
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)91 598 5665     Mob: +385 (0)95 2711 400
  Fax: +385 1     Fax: +385 
e-mail: srogozsola@gmail.com  

e-mail: iva.snajder@skole.hr

 

Primorsko-goranska županija

 

Sisačko-moslavačka županija

  Gordana Saršon     Sanja Mioković
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Slogin kula 2/I
51000 Rijeka
    S. i A. Radića 35
44000 Sisak
  Tel: +385 (0)51      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)91 333 5500     Mob:+385 (0)91 154 3517
  Fax: +385 (0)51      Fax: +385 
e-mail: sarson.gordana@gmail.com  

e-mail: sanja.miokovic@smz.hr

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

Šibensko-kninska županija

  Danica Baričević     Zdenka Bilušić
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Domovinskog rata 2/IV
21000 Split
    Trg Pavla Šubića I/2
22000 Šibenik
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)99 814 6658     Mob: +385 (0)22 201 299
  Fax: +385      Fax: +385 
e-mail: danica.baricevic@gmail.com   e-mail: tajnistvo@skz.hr
 

Varaždinska županija

 

Virovitičko-podravska županija

  Vlasta Cindrić     Desa Kolesarić
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Franjevački trg 7
42000 Varaždin
    Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
  Tel: +385      Tel: +385 (0)33 721 500
 

Mob: +385 (0)98 1704 580

   

Mob: +385 (0)

  Fax: +385      Fax: +385 (0)33 721 922

e-mail: vlasta.cindric@glaz.hr

 

e-mail: 

 

Vukovarsko-srijemska županija

 

Zadarska županija

  Đorđe Ćurčić     Mila Butić
  Predsjednik     Predsjednica
         
  Županijska 9
32 000 Vukovar 
    Božidara Petranovića 8
23 000 Zadar
  Tel: +385 (0)32 454 303     Tel: +385 (0)23 350 412
   Mob: +385 (0)99 8071 192
 
   
Mob: +385 (0)91 5299 161
  Fax: +385      Fax: +385 (0)23 350 319
e-mail: dorde.curcic@vusz.hr   e-mail: milamenciger@gmail.com
 

Zagrebačka županija

     
  Renata Glojnarić      
  Predsjednica      
  Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
     
  Tel: +385       
  Mob: +385(0)      
  Fax: +385       
e-mail: renata.glojnaric@gmail.com