Županijska povjerenstva/odbori za ravnopravnost spolova

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Brodsko-posavska županija

  Ivana Pirin     Zdenka Bošnjak
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Velike Sredice 118a
43000 Bjelovar
    H. Badalića 1/17
35000 Slavonski Brod
  Tel: +385       Tel: +385 
  Mob: +385 (0)99 787 8207     Mob: +385 (0)98 439 208
  Fax: +385      Fax: +385 

e-mail: 

  e-mail:   z.bosnjak.tb@gmail.com

Dubrovačko-neretvanska županija

 

Grad Zagreb

  Nina Skurić     Tamara Čubretović
  Predsjednica     Predsjednica
        Gradska skupština Grada Zagreba
  Gundulićeva poljana 1
20 000 Dubrovnik
    Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 
10000 Zagreb
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)     Mob: +385 (0)99 2459 444
  Fax: +385      Fax: +385
e-mail:   e-mail:

tamara.cubretovic@gmail.com

Istarska županija

 

Karlovačka županija

  Tamara Brussich     Ana Župančić Žunac
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Stručna služba Skupštine
Dršćevka 3, 52000 Pazin
    dr. Ante Starčevića 5
47000 Karlovac
  Tel: +385 (0)52 372 101     Tel: +385 
  Mob: +385 (0)993127 842     Mob: +385 (0)99 733 0700
  Fax: +385  (0)52 372 123     Fax: +385 
e-mail: tamara.brussich@istra-istria.hr    e-mail: ana.zupancic.zunac@gmail.com

 

Koprivničko-križevačka županija

 

Krapinsko-zagorska županija

  Verica Rupčić     Tajana Broz
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Grkinska ulica 9 
48350 Đurđevac
    Ljudevita Gaja 28
49218 Pregrada
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: + 385 (0)91 739 4021     Mob: +385 (0)91 752 2375
  Fax: +385      Fax: +385 
e-mail: verica.rupcic@gmail.com  

e-mail:tajana.broz@gmail.com

Ličko-senjska županija

 

Međimurska županija

  Dubravka Rukavina     Dijana Novak
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Dr. Franje Tuđmana 4
53000 Gospić
    Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
  Tel: +385 (0)53 588 243     Tel: +385 
        Mob: + 385 (0) 91 76 73 011 
  Fax: +385      Fax: +385 
e-mail: dubravka.rukavina@licko-senjska.hr   e-mail: dijanalegolas@gmail.com

 

Osječko-baranjska županija

 

Požeško-slavonska županija

  Sanja Rogoz-Šola     Iva Šnajder
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Trg Ante Starčevića 2
31000 Osijek
    Županijska 7
34000 Požega
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)91 598 5665     Mob: +385 (0)95 2711 400
  Fax: +385 1     Fax: +385 
e-mail: srogozsola@gmail.com  

e-mail: iva.snajder@skole.hr

Primorsko-goranska županija

 

Sisačko-moslavačka županija

  Irene Gregorović-Filipčić     Ivana Kuzlić
  Predsjednica     Predsjednica
         
  F.Čandeka 35a
51000 Rijeka
    Kozarice 59
44 322 Lipovljani
  Tel: +385 (0)51 643 092     Tel: +385 
  Mob: +385 (0)91 5984 074     Mob:+385 (0)91 544 1910
  Fax: +385 (0)51 351 613     Fax: +385 
e-mail: tajnica@rivrtici.hr  

e-mail:kzulic.ivana@gmail.com

Splitsko-dalmatinska županija

 

Šibensko-kninska županija

        Zdenka Bilušić
        Predsjednica
         
  Domovinskog rata 2/IV
21000 Split
    Trg Pavla Šubića I/2
22000 Šibenik
  Tel: +385      Tel: +385 
  Mob: +385 (0)     Mob: +385 (0)22 201 299
  Fax: +385      Fax: +385 
e-mail:    e-mail: tajnistvo@skz.hr

Varaždinska županija

 

Virovitičko-podravska županija

  Vesna Dušak     Desa Kolesarić
  Predsjednica     Predsjednica
         
  Franjevački trg 7
42000 Varaždin
    Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
  Tel: +385      Tel: +385 (0)33 721 500
 

Mob: +385 (0)91 2390 602

   

Mob: +385 (0)

  Fax: +385      Fax: +385 (0)33 721 922

e-mail: vdusak@foi.hr

 

e-mail: 

Vukovarsko-srijemska županija

 

Zadarska županija

  Đorđe Ćurčić     Mila Butić
  Predsjednik     Predsjednica
         
  Županijska 9
32 000 Vukovar 
    Božidara Petranovića 8
23 000 Zadar
  Tel: +385 (0)32 454 303     Tel: +385 (0)23 350 412
   Mob: +385 (0)99 8071 192
 
   
Mob: +385 (0)91 5299 161
  Fax: +385      Fax: +385 (0)23 350 319
e-mail: dorde.curcic@vusz.hr   e-mail: milamenciger@gmail.com

Zagrebačka županija

     
  Renata Glojnarić      
  Predsjednica      
  Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
     
  Tel: +385       
  Mob: +385(0)      
  Fax: +385       
e-mail: