59. sastanak Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti za žene i muškarce EK

Slika /slike/Tematske fotografije/shutterstock_110315702.jpg

Sastanak je održan u hibridnom formatu, dio sudionika je sudjelovao online, a dio je prisustvovao sastanku uživo. 

Ispred Ureda za ravnopravnost spolova sastanku je uživo prisustvovao zamjenik ravnateljice Ureda kao članice Savjetodavnog odbora, Nikola Zdunić, savjetnik u Uredu. Sastanak se održao 16. prosinca 2022. godine u Bruxellesu, u konferencijskom centru Brochette.

Nakon uvodnih napomena i usvajanja dnevnog reda i zapisnika, Irena Moozova, voditeljice Glavne uprave za jednakost Europske komisije, ukratko je prezentirala pozitivne pomake na razini EU oko direktiva vezanih uz ravnopravnost spolova. Direktiva o poboljšanju rodne ravnopravnosti u upravnim odborima nakon desetljeća blokade napokon je usvojena od Vijeća i Europskog parlamenta. Do 30. lipnja 2026. sva velika trgovačka društva uvrštena na burzu u EU-u morat će poduzeti mjere kako bi se povećao udio žena na njihovu čelu.

Vezano uz Direktivu o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama, postignut je politički dogovor vezano uz uključivanje intersekcionalnosti i rodno ne-binarnih osoba. Završna potvrda Direktive očekuje se 21. prosinca 2022. godine.

Vezano uz Direktivu o suzbijanju rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja, Europska komisija je usvojila prijedlog Direktive te je sada na idućoj predsjedateljici Vijećem, Švedskoj, da odluči hoće li dogovor s tehničke razine podići na razinu političkog dogovora.

Vezano uz Preporuku o dugotrajnoj skrbi, EPSCO je 8. prosinca usvojio tzv. „Care package“. Dostavljena je na mail i kratka prezentacija vezana uz europsku strategiju za skrb.

Vezano uz Program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) koji je usvojen 1. prosinca te su države članice zamoljene da informiraju o donesenom Programu.

Vezano uz međunarodne predmete, Savjetodavni odbor je informiran o sastanku ministara za ravnopravnost spolova skupine zemalja G7 i donošenju Zajedničke izjave o rodnoj i LGBTIQ ravnopravnosti. Također, ukratko se prezentirao okvirni program nadolazeće 67. konferencije Komisije za status žena u UN-u s temom inovacija i tehnoloških promjena u kontekstu rodne ravnopravnosti.

Od strane gostujuće članice Savjetodavnog odbora iz ministarstva zapošljavanja Kraljevine Švedske, buduće predsjedateljice Vijećem EU, predstavljeno je konačno, usvojeno Mišljenje o rodno osjetljivom proračunu, odnosno Mišljenje o uvođenju perspektive rodne ravnopravnosti u proračune na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Nakon prezentacije, zamjenik članice je informirao o aktivnosti Ureda za ravnopravnost spolova koji je usvojeno Mišljenje diseminirao na tijela državne uprave preko koordinatora/ica za ravnopravnost spolova te na kabinet Ministarstva financije. Također je naglasio da je Ured proveo aktivnost informiranja šire javnosti o usvojenom mišljenju i rodno osjetljivom proračunu putem web stranice Ureda. Aktivnosti RH i Ureda su istaknuti od voditeljice Irene Moozove i ostalih prisutnih kao dobar primjer djelovanja država članica.

Češka je ukratko informirala o svojim aktivnosti vezanim uz rodnu ravnopravnost prilikom predsjedanja Vijećem EU, a koje završava 31. prosinca 2022.

Švedska je informirala prisutne o programu vezanom uz švedsko predsjedanje Vijećem EU, a koje se tiče rodne ravnopravnosti.

U sklopu predsjedanja Vijećem, 1. i 2. veljače 2023. godine održat će se EU konferencija: „Economic perspectives on gender-based violence – paving paths to prevention“. Sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije održat će se 2. i 3. veljače 2023., a održat će se politički sastanak visoke razine vezan uz rodnu ravnopravnost 27. i 28. veljače 2023.

Članica Savjetodavnog odbora iz Španjolske ukratko je informirala o planovima Španjolske povodom predsjedanja Vijećem EU u drugoj polovici 2023. godine, nakon Švedske.

Predstavnica Španjolske je istaknula da će Španjolska promovirati ideju feminističke Europe te da će tri prioriteta u području rodne ravnopravnosti biti:
  • suzbijanje svih formi rodno uvjetovanog nasilja, od prevencije do intersekcionalnosti,
  • ekonomska redistribucija vezana uz rodnu ravnopravnost, te
  • rodna ravnopravnost u javnom životu

Savjetodavni odbor je informiran o daljnjim događajima koji su planirani. U rujnu se očekuje sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije te neformalni ministarski sastanak u Pamploni, a vezan uz rodno uvjetovano nasilje. Također, najavljena je EU konferencija o seksualnim i reproduktivnim pravima koja će se održati u Zaragozi.

Na sastanku je od strane Helene Morais Maceira iz EIGE-a prezentirano uvođenje rodno osjetljive nabave u javne politike.

Članice i članovi Savjetodavnog odbora pozvani su s komentarima i sugestijama predlagati teme za buduća mišljenja Savjetodavnog odbora. U 2023. će se izraditi novo Mišljenje o prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i obiteljskog nasilja. Cilj kod izrade novog mišljenja bit će pronaći nedostatke u trenutnim politikama prevencije, istaknuti nove primjere dobre prakse i područja koja se mogu poboljšati kao i uključiti nove grupe koje su u riziku.

Francuska je predložila temu cyber nasilja, ulogu žena u zelenoj tranziciji i temu uloge muškaraca u borbi protiv rodnih stereotipa.

 
Poveznice na prezentacije:

Mišljenje o uvođenju perspektive rodne ravnopravnosti u proračune na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Prezentacija o rodno osjetljivoj javnoj nabavi

Aktivnosti švedskog predsjedanja Vijećem EU

Okvirni program španjolskog predsjedanja Vijećem EU u području rodne ravnopravnosti

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU