Ured za ravnopravnost spolova objedinio je rezultate EU Konferencije visoke razine „SUDJELOVANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA – DRUŠTVENA DOBIT!“

Slika /slike/EU2020HR-konferencija04_gos_300120.JPG

Od 30. do 31. siječnja 2020. Ured za ravnopravnost spolova u Zagrebu organizirao je EU Konferenciju na visokoj razini u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. U nastavku donosimo rezultate EU Konferencije.

Zaključke i preporuke EU konferencije na visokoj razini „Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena  dobit“ Ured za ravnopravnost spolova izradio je na temelju doprinosa sudionika/ca koji su sudjelovali na četiri panel rasprave. Konferenciji je prisustvovala 201 osoba iz 27 zemalja EU te Bosne i Hercegovine, uključujući predstavnike vlada, Europske komisije i Europskog parlamenta, civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i drugih međunarodnih organizacija. Na panelima su stručnjaci/kinje dali svoj prilog i osvrt na utjecaj čimbenika koji priječe puno sudjelovanje žena na tržištu rada. 

Zaključke i preporuke na hrvatskome možete pronaći na ovoj poveznici: Zaključci i preporuke

A zaključke i preporuke na engleskome možete pronaći na ovoj poveznici: Conclusions and recommendations

Ured za ravnopravnost spolova producirao je i video o Konferenciji. Video sadrži ključne poruke pojedinih panelista/kinja i možete ga pronaći no ovoj poveznici: VIDEO

Na ovoj poveznici možete pronaći brošuru s konferencije gdje su predstavljeni svi paneli i svi/e panelisti/kinje na hrvatskome i engleskom jeziku: BROŠURA

Svi navedni materijali dostavljeni su svim sudionicima konferencije.

EIGE je za potrebe konferencije izradio istraživačku bilješku: Gender equality and long-term care at home​

Prezentacije s 4 panela: Future jobs, current challengesImportant fields of action in Germany towards more equality in the labourGender dimension of new technology and digital literacy in EU and CroatiaIncreasing labor market participation of women in CroatiaGender equality and non-standard employmentEntrepreneur Account for Private PersonLong term care and women’s labour market participationHome-based long term care for adults and children with disabilities and older personsHarassment and sexual harassment in the world of workA Global Mandate to End Violence and Harassment in the World of Work:ILO Convention (No.190) and Recommendation (No.206)

Financijsku potporu za konferenciju Ured je osigurao kroz aplikaciju na projekt u vrijednosti od 95.290 EUR financiran iz Programa za pravdu, jednakost i građanstvo Europske unije.

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU