4. Istraživanja, tekstovi

 • Štimac Radin, H. (2015); Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
Pregled javnih politika vezanih uz uspostavu jednakih obrazovnih mogućnosti za žene i muškarce
 • Uredile: Željka Kamenov i Branka Galić. Izdavač: Ured za ravnopravnost spolova

Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj- Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj"

 • Izdavač: Ministarstvo unutarnjih poslova, Autorica: Iva Balgač
Izvješće o provedenom istraživanju o samoprocjeni rodne osjetljivosti policijske prakse
 • Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede
Urednice: Karmen Sinković i Jelena Đugum
"101 pitanje za ženu iz ruralnih područja" - Rezultati istraživanja o statusu, svijesti i potrebama ruralnih žena u Republici Hrvatskoj
 • Uredile: Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua. Biblioteka Zbornici- Knjiga 39. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
Zbornik Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
 • Izdavač: Hrvatski olimpijski odbor, Komisija za žene u športu

Zbornik radova V. seminara Komisije za koordinatorice za žene u sportu na temu „Ususret Olimpijskim igrama London 2012.“

 • Pripremila: Mirjana Jakušić
Žene čine većinu članstva Hrvatskog dizajnerskog društva
 • Ured za ravnopravnost spolova u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava
Sažetak istraživanja „Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/svjedocima nasilja u obitelji“
Zaključak i preporuke istraživanja „Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/svjedocima nasilja u obitelji“
 • Galić, B. & Nikoderm, K. (2009); Revija za socijalnu politiku, 16(3), 253-270.
Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena.
 • Štimac Radin, H. (2007); Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
Politička participacija žena i rodna (ne)osviještenost mladih. Mladi: problem ili resurs.
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u suradnji s Ekonomskim fakultetom-Zagreb - Prof. dr. sc. Anđelko Akrap i mr. sc. Ivan Čipin, Ekonomski fakultet-Zagreb, Katedra za demografiju

Znanstveno-istraživački projekt: POVEZANOST FERTILITETA I SEKTORA ZAPOSLENOSTI ŽENA U HRVATSKOJ

Separator

 • Moj Posao
 • Državni zavod za statistiku
Nasilje u obitelji, 2001.-2006.
 • MediaNet
Praćenje frekvencije i načina zastupljenosti spolova i općenito rodne tematike u televizijskim emisijama vezanim za Parlamentarne izbore 2007. godine
 • dr.sc. Branka Galić i dr. sc. Krunoslav Nikodem, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Istraživački izvještaj "Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju"
Sažetak rezultata empirijskog istraživanja "Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju"
 • Gfk
Žena / idealna žena
 • Prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac                            Žene u turizmu
 • Prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji i Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, Filozofski fakultet Rijeka   Žene u znanosti
 • Ekonomski institut, Zagreb
'Differing Characteristics or Differing Rewards: What is Behind the Gender Wage Gap in Croatia?', Radni materijali EIZ-a, istraživanje o rodno uvjetovanim razlikama u plaćama
 • UNDP
Istraživanje o kvaliteti života u Hrvatskoj

Feminističke pravne teorije (tekstovi)

Patricia A. Cain Feministička teorija prava: utemeljenje teorija
Mary Joe Frug Postmodernistički feministički pravni manifest
Angela P. Harris Rasa i esencijalizam u feminističkoj pravnoj teoriji
Carol Smart Feminizam i moć prava
Snježana Vasiljević Višestruka diskriminacija


Nevladine organizacije

 • CESI
Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada
 • Centar za ženske studije

Žene u hrvatskoj politici – sažetak istraživanja

Istraživanje Žene u hrvatskoj politici (rezultati 2011.)

 • Ženska soba, 2007
Rodna prizma seksualnih prava mladih
 • Ženska soba, 2006
Seksualno nasilje u Hrvatskoj