Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Istarske županije održalo online-konferenciju povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /slike/Povjerenstva 2020/Istra.png
U raspravi su, osim članica Županijskog povjerenstva, participirale predsjednice gradskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, predstavnice Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave Istarske, predstavnice Sigurne kuće Istre i predstavnice Obiteljskog centra.

Nakon konferencije, donijeti su sljedeći Zaključci:
  • Obiteljsko nasilje još uvijek je prisutno u društvu, međutim ono nije privatna stvar već je društveni problem koji šteti cijelom društvu. Potreban je napor cijelog društva da se obiteljsko nasilje iskorijeni. Situacija pandemije koronavirusa i posljedična ekonomska kriza može utjecati na porast obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. U situaciji ekonomske krize žene će u većoj mjeri ostajati bez posla i prihoda, a time možda biti primorane ostajati u nasilničkoj vezi.
  • Primjetan je problem transgeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji i stoga je od velike važnosti kontinuiran rad na prevenciji nasilničkog ponašanja, u kojem trebaju koordinirano sudjelovati svi dionici koji se ovom temom bave te će se na regionalnoj razini održati posebni sastanci s institucijama koje se ovom temom bave (MUP, CZSS, pravosuđe).
  • Kao posebni problemi istaknuti su cyber nasilje te nasilje nad ženama koje spadaju u posebno ranjive skupine (žene s invaliditetom).
  • Na državnoj razini potaknut će se rasprava o temi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Više o događanju možete pogledati ovdje.