Okrugli stol "Pomoć ženama žrtvama nasilja

Povodom obilježavanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" od 25. studenoga (Dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. prosinca 2014. (Dan ljudskih prava), Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta održat će u ponedjeljak 1. prosinca 2014. godine u Dvorani za sastanke Grada Buzeta u 12.00 sati Okrugli stol s temom "Pomoć ženama žrtvama nasilja.

DNEVNI RED:

1. Uvodna riječ "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama"

2. Osvrt na dosadašnji rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Buzeta

3. Statistički podaci o žrtvama nasilja u 2014. i usporedba s 2013. godinom

4. "S čime se suočavaju žene žrtve nasilja?" – Jadranka Črnjul - koordinatorica Sigurne kuće Istre

5. Zaključci okruglog stola