ODRŽANA PRVA SJEDNICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA

16. prosinca 2013. održana je prva Sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskoga vijeća Grada Osijeka, koje je imenovalo Gradsko vijeće Grada Osijeka.

U Povjerenstvo su imenovani: Sanja Stipanić, dr. med., za predsjednicu; Tea Mirošević Zubonja; Silvija Dološić; Marija Bilić; Mirela Tičinović; Ivan Pivac i Miroslav Sikora, za članove.

Povjerenstvo je razmatralo Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. kao obvezujući akt za rad i aktivnosti Povjerenstva. Predsjednica je pozvala članice i članove na aktivan rad u Povjerenstvu i osobni angažman u provođenju zacrtanih projekata, kao i svega onoga što će se javljati kroz različite ideje i prijedloge tijekom mandata. Članica Povjerenstva Silvija Dološić predstavila je projekt „GARD – Ravnopravnost spolova u ruralnom razvoju – osnaživanje žena u ruralnom društvu“ koji je proveden s ciljem davanja detaljnog prikaza problematike, prioriteta i mjera vezanih za jednakost spolova i osnaživanje žena u ruralnom sredinama. Na sjednici je također predstavljena inicijativa za organiziranje Ženskog suda pravde. Ženski sudovi nastaju unutar civilnog društva i pružaju prostor ženama ne samo da svjedoče o svakodnevnom iskustvu nepravde već i da stvaraju nove koncepte rada i mira. Predsjednica i članovi Povjerenstva dali su  podršku osnivanju takvog suda jer žene su svjedočile o različitim oblicima nasilja i nepravdi koja do sada nisu sankcionirana od nadležnih institucija niti društveno priznata kao što su npr: nemogućnost ostvarivanja prava civilnih žrtava rata, progon, prijetnje, izolacija i isključivanje iz zajednice. Kroz Ženski sud žene postaju subjekti pravde, potiču stvaranje drugačije sudske prakse te vrše utjecaj na institucionalni pravni sistem.