Osigurati život bez nasilja

OKRUGLI STOL: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je povodom 25. studenog, Dana borbe protiv nasilja nad ženama, okrugli stol o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

U raspravi su sudjelovali predstavnici ustanova i službi koje sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja i pružanju zaštite i pomoći žrtvama nasilja - Policijske uprave i Centra za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, škola, pravosudnih tijela te predstavnika lokalne samouprave.

 

Problem nasilja u obitelji, u pravilu muškaraca nad ženama, teškim čini to što ga još uvijek mnogi smatraju normalnim ponašanjem, rečeno je u dijelu rasprave koji se odnosio na ocjenu stanja. jedan od prvih zadataka u borbi protiv nasilja stoga je borba da ga se označi kao neprihvatljivo, a javnost osvijesti o tome da je život bez nasilja jedno od temeljnih ljudskih prava.

 

U širokoj raspravi nekoliko se razmišljanja nametnulo kao naputak za buduće akcije Povjerenstva. Ono će ustrajati na realizaciji projekta sigurne kuće, utočišta za žene žrtve nasilja na području Međimurske županije. Povjerenstvo će podržati inicijativu Društva za psihosocijalnu pomoć da se otvori savjetovalište za mlade kao oblik preventivnog djelovanja protiv mogućeg nasilja, a trebat će pojačati aktivnosti u smislu preventivnog odgoja već među mladima adolescentske dobi.