Rodna analiza kandidacijskih lista za Vukovarsko-srijemsku županiju

Tijekom 2008. i 2009. g. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije (VSŽ) i B.a.B.e. zajednički su provodili aktivnosti usmjerene ka ravnopravnijoj participaciji žena i muškaraca u političkom odlučivanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Jedan od indikatora uspješnosti provedenih aktivnosti je i broj žena na kandidacijskim listama. Prema provedenoj analizi  broj žena je na kandidacijskim listama porastao kako za županijsku skupštinu, tako i za predstavnička tijela za većinu gradova u Županiji.
Na kandidacijskim listama za skupštinu VSŽ 2005. godine našlo se 22,5% žena na svim listama, dok je na kandidacijskim listama za 2009. godinu žena za 5,5% više (28%).
Grad Ilok bilježi mnogi veći rast broja žena na kandidacijskim listama od Županije. Prije četiri godine na listama za predstavničko tijelo toga grada bilo je svega 14% žena dok ih je na ovim lokalnim izborima čak 40%!
Za skupštinu grada Vinkovaca na ovim izborima kandidiralo se 35,4% žena što je za 21% više nego za prošle lokalne izbore.
I kandidacijske liste za grad Vukovar su u prosjeku dostigle željenih 40% žena. Tako se za skupštinu grada Vukovara natječe 44% žena što je za 5% manje nego 2005. godine.
Broj žena na kandidacijskim  listama za grad Županju je porastao za 16%, tako da je ukupan broj žena za predstavničko tijelo tog grada 45% na ovim lokalnim izborima.
Grad Otok ima najmanje angažiranih žena – svega 11% žena je prisutno na kandidacijskim listama za lokalne izbore 2009, dok je na kandidacijskim listama za izbore 2005. godine u općini Otok bilo samo 8,3% žena.
Što se tiče kandidacijskih lista za predstavnička tijela u oćinama Vukovarsko-srijemske županije slika je šarolika. Ima općina koje su zaslužile posebnu pohvalu zbog ponekad čak i trostrukog povećanja žena na listama, dok ima i onih općina u kojima su stranke smanjile taj najčećše nizak broj žena na kandidacijskim listama.
Započet ćemo s pregled rodne analize s onim općinama koje su nas razveselile povećanjem broja žena na kandidacijskim listama i očito primjenile neke od mjera iz preporuke Vijeća Europe 2003/3.
Općina Gunja i stranke koje su istaknule kandidacijske liste za lokalne izbore 2009. (HDZ-HSS; HNS; HSU-HSLS; HDSSB i SDP-SDAH-DC-DSU) zajedno su kandidarli 42% žena što je gotovo pet puta više nego na lokalnim izborima 2005. Godine, kada je žena na kandidacijskim listama bilo sramezljivih 8,4%.   
Općina Tordinci također bilježi višestruki porast žena koje su ušle u izbornu utrku na ovim lokalnim izborima. Sve kandidacijske liste zajedno (HDZ-HSU; HSLS; SDP) imaju 31% žena, dok ih je na prošlim izborima bilo svega 9,8%.
U općini Cerna trostruko se povećao broj žena od 2005. godine – sa 9% žena na prošlim izborima, na kandidacijskim listama za lokalne izbore 2009. godine taj broj je porastao na 29%.
Općina Negoslavci koja je na prošlim lokalnim izborima imala najmanji broj žena na kandidacijskim listama u čitavoj Vukovarsko-srijemskoj županiji – svega 4%, također bilježi trostruki rast broja žena. Tako da će se za mjesta u predstavničkom tijelu te općine natjacati 18% žena.
U Starim Mikanovcima je žena gotovo dvostruko više na listama (35,4%) nego 2005. godine kada ih je bilo 16,8%.
Općina Gradište je također među onim općinama VSŽ-e koje bilježe porast od 15% žena na kandidacijskim listama jer 2005. godine u toj općini je u izbornom nadmetanju sudjelovalo 25% žena, dok ih je na ovim izborima poželjnih 40%.
Općina Markušica i Općina Nijemci bilježe nešto blaži, ali ipak porast broja žena istaknutih na kandidacijskim listama: općina Markušica s 15% žena na listama 2005. za ove izbore je istakla 24% žena, dok je u općini Nijemci s 15% žena listama zabilježen porast od 6% (21% je žena na kandidacijskim listama za ove lokalne izbore).
U općini Tompojevci se stranke polako, ali sigurno približavaju željenih 40% žena na kandidacijskim listama – sa 23% žena 2005. godine, na ovim lokalnim izborima žena je 32% što je porast od 9%.
Općina Ivankovo bilježi minimalni porast od 1% žena na kandidacijskim listama te sa 22% žena na listama 2005. godine, na ovim izborima žena je 23%.
Za razliku od općina koje bilježe porast žena na kandidacijskim listama, ima i općina Vukovarsko-srijemske županije koje bilježe pad broja žena na kandidacijskim listama za lokalne izbore 2009.
U općini Drenovci s visokih 34% zastupljenih žena na prošlim lokalnim izborima, na ovogodišnjim kandidacijskim listama žena je dvostruko manje – 17,6%.
Općine Privlaka, Lovas, Stari Jankovci i Jarmina također bilježe pad broja žena na kandidacijskim listama. Za općinu Privlaka pad broja žena u odnosu na 2005. godinu je 6% (na izborima 2005. g. bilo je 27% žena, a sada ih je 21%);  za općinu Lovas 5% dok je za općinu Stari Jankovci i općinu Jarmina taj postotak nešto manji – 2%. Općina Lovas sa 14,8% žena na listama pada na 10%, dok je u Starim Jankovcima 2005. g. na stranačkim listama bilo 24% žena, a za lokalne izbore 2009. g, ih je 22%. Općina Jarmina je 2005. g. istakla na svim listama 20,7% žena, a na ovim izborima ih je 17,9%.

Žene na vodećim mjestima VSŽ – kandidatkinje za županice, gradonačelnice i načelnice


Prema analizi vodećih mjesta u Vukovarskoj srijemskoj županiji, gradovima i općinama put ka rodnoj ravnopravnosti izgleda daleko trnovitiji i manje optimističan u odnosu na predstavnička tijela i kandidacijske liste.
Za vodeća mjesta u Županiji (za Županicu ili njzine zamjenice) samo je lista SDP-HNS-DC-DSU-SDAH-NSS istakla 1 kandidatkinju.
Niti u gradovima Županije (Vukovar, Vinkovci, Ilok, Županja, Otok) nema niti jedne kandidatkinje za gradonačelnicu, dok je za zamjenicu gradonačelnika istaknuto  9 žena; u Iloku   DC-HNS-HDSSB – 1 zamjenica; u Vinkovcima  HDZ-HSP-HSLS-HSS-HSU; HDSSB; SDP-DSU – po 1 zamjenicu; u Vukovaru SDP,  HDSBB i nezavisni kandidat Petar Janjić – po 1 zamjenicu; te u Županji HSS-HSLS-HSP, SDP-HNS-DSU i HDSSB – po 1 zamjenicu.
Od 26 općina VSŽ samo je HNS u općini Cerna istakao kandidatkinju za načelnicu općine, što je buduća slika  rodne neravnopravnosti u Vukovarskoj srijemskoj županiji jer samo 1 žena uopće ima priliku doći na vodeće općinsko mjesto u Županiji.
U još samo tri općine VSŽ pojedine stranke su istakle po 1 kandidatkinju i to za zamjenicu kandidata: Babina Greda – HDZ – 1 zamjenica; Gradište - SDP – 1 zamjenica; Jarmina - HDZ-HSU-HSP – 1 zamjenica.
U Jarmini, Nijemcima i Vrbanji nezavisni kandidati su za zamjenice istakli žene, dok je u Tovarniku  lista predlagatelja Ivana Ferinac, Stipe Anđelića i Mateja Miokovića za nezavisnog kandidata predložila kandidatkinju i njenu zamjenicu.

http://www.zenenaizborimavsz.com