Gostovanje predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova OBŽ u emisiji ''Otvoreni studio-Ravnopravnost spolova''

Silvija Dološić danas je na Televiziji Slavonije i Baranje gostovala u emisiji Otvoreni studio-Ravnopravnost spolova gdje je predstavila rad i planove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije. Također osvrnula se i na položaj žena u Osječko-baranjskoj županiji kao i na sve veću diskriminaciju žena i muškaraca na tržištu rada.

Predsjednica Povjerenstva govorila je i o prijedlogu novog Zakona o radu gdje se pozivala na određene zakonske odredbe kao što su fleksibilizacija radnog vremena, prijenos ugovora o radu i agencijski rad, za koje smatra da će posebno negativno utjecati na žene i dovesti do pojačanog ekonomskog nasilja. Posebno se osvrnula na činjenicu da Zakon o radu mora konkretno definirati što spada pod diskriminaciju i uznemiravanje na radnom mjestu te propisati adekvatnu kaznu počiniteljima. Zbog toga smatra, da je potrebno odbacivanje onih dijelova zakona koji direktno smanjuju i krše osnova radnička prava, a to su pravo na zasluženi dnevni i godišnji odmor, sigurnost na radnom mjestu, pravo na plaću, pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na sindikalno organiziranje i zaštitu od prisilnih oblika rada.

Silvija Dološić mag.iur.

28.10.2013.g.