„NASILJE NAD ŽENAMA“

"Nasilje nad ženama" naziv je predavanja koje se održalo u utorak 29. travnja u Osijeku, a u sklopu projekta "Moj glas protiv nasilja'' uz podršku Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije s ciljem upoznavanja s osnovnim pojmovima vezanim uz neravnopravnost žena i nasilje nad ženama.
Predavanje je održala Maja Vukmanić Rajter, prof. socijalne pedagogije (Ženska soba, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja). Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

U sklopu predavanja organizirana je i poludnevna radionica u Osijeku. Poludnevne radionice namijenjene su posebno ranjivoj skupini žena i djevojaka: mlade žene, žene s invaliditetom, ruralne žene, djevojke smještene u domovima za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i domovima za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju te žene romkinje. Ciljne skupine za poludnevne radionice identificirane su na temelju dugogodišnjeg iskustva i prepoznate višestruke diskriminacije koja utječe na navedene vulnerabilne skupine na svakodnevnoj osnovi. Na radionicama su obrađivale se teme rodno uvjetovanog nasilja (situacija u Hrvatskoj, pozitivne promjene, predstojeći koraci u budućnosti) i seksualno nasilje (oblici, posljedice, rasprostranjenost, pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja).

 

Silvija Dološić, Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova OBŽ