ODRŽANA 2. SJEDNICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Danas je održana 2. Sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije s prioritetnim ciljem potvrđivanja u jedanaest godina postojanja Povjerenstva prvog dokumenta sve u vidu donošenja prvog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije.

Mjerom 7.1.5. iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. do 2015. (''Narodne novine'', broj 88/11 ) propisana je obveza donošenja akcijskih planova za provedbu mjera Nacionalne politike na razini županija, kao i obveza osiguranja sredstava za njihovu primjenu. Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije sadrži ključne aktivnosti i mjere kojima je cilj postići da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, stvarati pretpostavke za jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i konačno jednake koristi od ostvarenih rezultata.  Akcijskim planom utvrđuju se glavni nositelji i sunositelji aktivnosti te se predviđaju rokovi za provedbu aktivnosti. Slijedom toga, predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije.

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Silvija Dološić također je članove obavijestila o osnovanoj prvoj udruzi za ljudska prava i LGBT problematiku na području grada Osijeka kao i o mogućnosti suradnje s udrugom. Također je istaknula,  da ovaj mjesec se vodi kampanja u Republici Hrvatskoj putem organizacija civilnog društva koje skupljanju potpise za ratifikaciju Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj. Istaknula je da 22. siječnja 2013. godine, Hrvatska je postala 26. članica Vijeća Europe koja je potpisala Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Konvencija prepoznaje da je nasilje nad ženama ozbiljno kršenje ljudskih prava i predstavlja oblik diskriminacije, a cilj Konvencije je suzbiti sve oblike nasilja i diskriminacije, te pružanje podrške i pomoći organizacijama i institucijama u uspostavljanju efikasne suradnje i usvajanja sveobuhvatnog pristupa u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.