Banovina željna žena

BANKROT MAMA OD 25 VIJEĆNIKA, 5 JE ŽENSKIH OSOBA A U POGLAVARSTVU TEK DVIJE
Gradsko vijeće osnovat će povjerenstvo za ravnopravnost spolova, a prema pravilima EU-a, u sva će tijela uprave morati ući propisana kvota žena.

Cijeli članak