Ravnopravne za 160 godina

Slobodna DalmacijaNježno lice politike
Zastupljenost žena na izbornim listama parlamentarnih stranaka iznosi tek 22 %.

Cijeli članak