Više žena u Hrvatski sabor

Novi listViše žena u Hrvatski sabor! Kada je malo žena u politici, mijenjaju se žene. Kada je puno žena u politici, mijenja se politika. Tako glase neke od poruka koje je javnosti, naglašeno političkim strankama koje ovih dana formiraju izborne liste uputilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova PGŽ-a.

Opširnije