Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

22. 9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježiti će zajedno Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije i udruga "PaRiter" na način da će na poznatim lokacijama riječkih stepenica i po kvakama kafića istaknuti promidžbene materijale (naljepnice i sl.) sa sadržajem koji upućuje na prisutan problem nasilja nad ženama.

Na stepenicama na 5 lokacija u Rijeci kod Bonavie, Trsatske stube, Sportska dvorana Zamet, Kampus-kod Filozofskog fakulteta i  kod prolaza Marije Krucifikse Kozulić sa tekstom "Svaka 3. žena padne niz stepenice"–, a na kvake kafića – oznake za kvaku sa tekstom „Kvaka nije šaka“.

„Centralno“ obilježavanje bilo bi 22. 9. 2015 na stepenicama kod hotela „Bonavia“ u 11,00 sati, gdje bi bile prisutne članice Povjerenstva i predstavnice udruge "PaRiter". Predviđa se davanje kratkih izjava Katarine Mikulić, predsjednice Udruge i Marinelle Matejčić, aktivistice u Udruzi, te predsjednice Povjerenstva Irene Gregorović Filipčić i članice Kristine Posilović  na ovu temu.