Kampanja Povjerenstva za ravnopravnost spolova Promorsko-goranske županije

Kada je malo žena u politici - mijenjaju se žene.
Kada je puno žena u politici - mijenja se politika.
Cijela brošura