Predstavnici/e PGŽ u posjeti Udruzi žena Senjsko

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu (15. listopada), Svjetskog dana hrane (16. listopada) i Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva (17. listopada), predstavnice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u pratnji zamjenika Župana Petra Mamule i predstavnika Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade PGŽ i lokalnih tijela (Grad Vrbovsko) posjetile su Udrugu žena Senjsko.

Udruga je osnovana 2008. godine, djeluje u Gradu Vrbovskom (Senjsko), a okuplja tridesetak vrlo aktivnih članica, pretežito srednje životne dobi.

Članice Udruge svojim su aktivnostima usmjerene na očuvanje tradicionalnih vrijednosti i običaja goranskog kraja, a posebno vještine pripravljanja prehrambenih proizvoda i pića na posve prirodni način. Ova Udruga predstavlja pozitivan primjer samoorganiziranja žena na razini lokalne zajednice, a svoje aktivnosti namjerava intenzivirati i u smjeru prodaje proizvoda "sa sela" na tržištu.

Prilikom posjeta razmatrane su mogućnosti suradnje županijskih i lokalnih tijela s ovom i sličnim organizacijama civilnog društva, a s ciljem realizacije projekata tzv. socijalnog poduzetništva u ruralnim i slabo naseljenim područjima (eko-proizvodnja hrane i pića, pružanje turističkih usluga i sl.).

www.pgz.hr