Predstojnica Ureda na sastanku sa općinskim i gradskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije

PRVI RADNI SASTANAK LOKALNIH POVJERENSTAVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Svaka druga žena doživjela nasilje


U Primorsko-goranskoj županiji u kratkom roku osnovano je 25 povjerenstava, čiji je zadatak rješavanje konkretnih životnih problema

RIJEKA – Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova sazvalo je jučer prvi sastanak s povjerenstvima, odnosno odborima za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije kojem su kao eminentni gosti i osobe direktno uključene u formiranje i provođenje zakona i odluka vezanih za ovu tematiku prisustvovale i Gordana Lukač-Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH te predstojnica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin. Prvenstveni je cilj sastanka, kako je to dobro primijetio i predsjednik Županijske skupštine Marinko Dumanić, bio saznati koje su nejasnoće u provedbi zadataka povjerenstava definiranih ponajprije novim Zakonom te Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova, što su dokumenti kojima se velika »moć« daje upravo lokalnim povjerenstvima.

U PGŽ 25 lokalnih povjerenstava


Naime, kako je rekla Helena Štimac Radin, po novom se Zakonu o ravnopravnosti spolova po prvi put uvodi obveza osnivanja županijskih povjerenstava te obveza da lokalne samouprave financiraju rad lokalnih povjerenstava. »To predstavlja značajan iskorak«, kazala je Helena Štimac Radin. Među zadacima lokalnih povjerenstava istaknula je i njihovu važnost u diseminaciji informacija, materijala i publikacija, pa i pozitivnih zakona na razini cijele zajednice. Zato je za Primorsko-goransku županiju pohvalan podatak da je na ovom području u kratkom roku osnovano najviše lokalnih povjerenstava u Hrvatskoj, njih čak 25. I Gordana Lukač-Koritnik je istaknula važnost gradskih i općinskih povjerenstava, te važnost njihovog umrežavanja jer je riječ o razinama na kojima se mogu rješavati konkretni problemi.
– Treba se baviti životnim problemima, posavjetovala je predstavnike povjerenstava i kao jedan od njih iz takve »grupacije« navela primjer udane majke s djetetom koja može dobiti kredit od banke, ali i samohrana majke s djetetom koja to ne može.
– Važna je i odredba novog Zakona da su državna tijela, tijela jedinica lokalne/regionalne samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, obrazovne i znanstvene institucije te pravne osobe u pretežitom vlasništvu države, odnosno JLS i JRS, dužna provoditi programe izobrazbe o ravnopravnosti spolova za svoje djelatnike, navodi Gordana Lukač-Koritnik.

Financijsko kažnjavanje diskriminatora

Marinko Dumanić je naglasio da treba stvarati društvenu klimu smanjenja tenzija i nasilja na svim razinama, što je potreba koju dodatno potkrepljuju i podaci koje je iznijela Irene Gregorović - Filipčić, predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Ona je temu sastanka kontekstualizirala podacima da je na ovom području 61 posto nezaposlenih žena, 63 je posto žena doživjelo nasilje koje se smatra kaznenim djelom, 55 posto njih je doživjelo nasilje koje se smatra prekršajem, što Primorsko-goransku županiju stavlja na osmo mjesto u Hrvatskoj. Najkritičnijima se smatraju Rijeka, Crkivenica, Opatija i Vrbovsko.

Istaknut je i značaj novog Zakona o suzbijanju diskriminacije čija je važna novost financijsko kažnjavanje diskriminatora, a to uključuje i poslodavce koji prilikom zapošljavanja o ženi pokušavaju saznati intimne podatke koji sa zaposlenjem nemaju nikakve veze, poput pitanja je li udana i ima li namjeru imati djecu.

– Zadatak je i naš i vaš da što više ženama damo do znanja da imaju sudsku zaštitu, jer u praksi još uvijek nema takvih sudskih tužbi za diskriminaciju, rekla je Helena Štimac Radin. Dotakla se i tema participacije žena u politici, gdje je novost kvota od nužnih 40 posto žena na izbornim listama. No, okupljene su predstavnice povjerenstava kao probleme u svom radu uglavnom navodile to da dosad nisu imale potpuno jasnu predodžbu o svojim zaduženjima. Jednu im je od »ideja« dala i zamjenica župana Nada Turina Đurić koja je kazala kako je bitno da povjerenstva proučavaju i na koji se način u izvršnoj vlasti tretiraju problemi koji ih se dotiču te da, ako je potrebno, urgiraju.

R1 portal – O ravnopravnosti spolova u Županiji
La voce del popolo - Pari opportunita, le leggi ci sono ora vanno applicate con decisione
La voce del popolo - Pari opportunita:incontro alla 'Transadria'
Novi list - Rijeka - Povjerenstva za ravnopravnost spolova