Žene na tržištu rada u nepovoljnijem položaju od muškaraca

Međunarodni Dan žena, 8.mart, obilježava se od 1909.godine, u međuvremenu su usvojene i donijete deklaracije i zakoni o pravima žena, no činjenica je da su i danas u Europi žene 16 posto slabije plaćene od muškaraca, teže se zapošljavaju i u većoj su opasnosti od dugotrajne nezaposlenosti nego muškarci, istaknula je na konferenciji za novinare predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Irene Gregorović Filipčić.

Govoreći o položaju žena na tržištu rada, ravnateljica Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje Rijeka Jadranka Tomašić naglasila je da žene, premda su velika ekonomska snaga, još uvijek prevladavaju u evidencijama nezaposlenih.

Od 18.872 nezaposlena na području PGŽ  čak 57,6 posto čine žene no donekle je ohrabrujući podatak da je u prošloj godini  povećan broj zapošljavanja žena za 7,3 posto u odnosu na 2013.godinu rekla je Tomašić.  Uputila je apel poslodavcima da  više koriste zakonske mogućnosti fleksibilnog radnog vremena i fleksibilnog radnog mjesta kako bi ženama koje skrbe o djeci ali i starijim članovima obitelji olakšali i rad i zapošljavanje.

www.pgz.hr

Novi list