Broj žena sudionica aktivne politike u Varaždinskoj županiji se povećava

Predstavljeni rezultati istraživanja

U Županijskoj palači održano je predstavljanje rezultata istraživanja analize rodne strukture sastava predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave Varaždinske županije prema provedenim lokalnim izborima 2005., 2009. i 2013. godine, a koje je provelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije.

Ravnopravnost spolova definirana je Ustavom Republike Hrvatske kao temeljna društvena vrednota koja čini osnovu za tumačenje Ustava, te ona predstavlja osnovnu formalnu pretpostavku i polazište u nastojanju postizanja veće političke participacije žena u javnoj vlasti.

- Pomak u broju žena u našoj Županiji svakako je vidljiv. Naime, 2005. u sazivu Županijske skupštine bilo je 15% žena, a danas je taj broj na 33%. Mislim da u našem društvu ne pravimo razlike prema spolnoj osnovi ili bilo kojoj drugoj osnovi, kriteriji su nam jednaki za sve, neovisno da li se radi o muškoj ili ženskoj osobi - naglasio je uvodno zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić.

Ovim istraživanjem, koje se provodilo 2014. godine prikazali su se brojevi kandidiranih i izabranih žena na lokalnim izborima 2005., 2009., i 2013. godine u Varaždinskoj županiji, kako bi se vidio stupanj usklađenosti rezultata s pozitivnim zakonodavstvom Republike Hrvatske kojim se regulira predmetna materija.

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep predstavila je nazočnima rezultate provedenog istraživanja, koji su nažalost, veoma zabrinjavajući.  Uz nju, podatke istraživanja predstavila je i Renata Skoko iz Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Varaždinske županije, kao jedna od autorica.

Što se tiče odnosa između kandidiranih žena i muškaraca u 2005., 2009., i 2013. godini u Županijskoj skupštini, napravljen je pomak. Od 15,28% kandidiranih žena u 2005. godini, te izabranih 4,88%, 2009. godine taj broj popeo se na 32,33% kandidiranih, te 21,95% izabranih, dok je 2013. godine broj kandidiranih žena bio 33,17% a broj izabranih 31,71%. U Županijskoj skupštini, od ukupno 41 vijećnika, 14 je žena. Dakle, pomak u broju žena je vidljiv, ali on još uvijek nije onih minimalnih, zakonskih određenih 40%. Broj izabranih žena u gradskim vijećima 2013. godine bio je 22,12%, što je u odnosu na 2005. godinu povećanje za 4,36%. Najmanja zastupljenost žena zapravo je u općinskim vijećima, gdje je njihovih broj tek 16,55%. Sveukupno, na kandidacijskim listama u Varaždinskoj županiji, 2013. godine postotak izabranih žena bio je tek 19,39%, no taj je postotak u odnosu na prethodne lokalne izbore ipak u porastu što je svakako pozitivno. Također, žene su vrlo slabo zastupljene među kandidatima za gradonačelnike i njihove zamjenike. Naime, samo je jedna gradonačelnica i dvije zamjenice gradonačelnika u Varaždinskoj županiji. Što se tiče općinskih načelnica i njihovih zamjenica, njihov je postotak 2013. godine tek 13,46% te nema nijedne općinske načelnice.

Iz spomenutih rezultata vidljivo je da je svojevrstan pomak u odnosu broja žena i muškarca na kandidacijskim listama za izbore 2013. veći u odnosu na 2005. godinu, no on je još uvijek na deklarativnoj razini i vrlo konzervativan. Povećanje političke participacije žena ne očituje se samo u sudjelovanju žena na kandidacijskim listama i provedbi izbornog procesa. Žene čine više od polovice ukupne populacije i imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima lokalne, regionalne i državne razine. Političke bi stranke također trebale prihvatiti činjenicu da veće angažiranje žena u politici dovodi do toga da se brojna pitanja i problemska područja koja su u nadležnosti obnašatelja dužnosti mogu sagledavati iz različitih kutova, žene imaju drugačije pristupe, način komuniciranja i stil rad koji svakako doprinosi poboljšanju političkog života i rada u lokalnim zajednicama.

Važno je, u tom smislu, podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova, ali i o političkom sudjelovanju i aktivizmu od najranijih nogu, poticanjem različitih edukacija i radionica kako bi se novim generacijama prenijela svijest o važnosti izbora te našem osobnom utjecaju na rezultate izbora

Nakon što su predstavljeni rezultati spomenutog istraživanja, održan je Okrugli stol na kojem su sudionici iznosili svoje stavove i mišljenja u vezi spomenute teme. U pozitivnoj raspravi su sudjelovali i predsjednica Županijske skupštine Varaždinske županije Dubravka Biberdžić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Ljubica Križan, gradonačelnica Varaždinskih Toplica Goranka Štefanić, zamjenica gradonačelnika Grada Ludbrega Vera Jadanić, zamjenica načelnika Općine Ljubešćica Maja Bahunek, županijska vijećnica Ivana Pomahač, županijska vijećnica Mirjana Kolarek-Karakaš, županijski vijećnik Stjepan Hren, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije Ivana Pirin, jedna od autorica istraživanja Maja Erić, bivša predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije Slavenka Majski-Cesarec te predsjednica za Povjerenstvo spolova grada Ivanca Nina Vlahek- Canjuga.

Podsjetimo, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije osnovano je radi podizanja razine svijesti o važnosti poštivanja i unapređivanja ljudskih prava žena i muškaraca u Varaždinskoj županiji, te poticanja aktivizma žena u svim područjima rada i života, te podizanja mjera u cilju sprečavanja diskriminacije žena.

Preuzeto sa www.varazdinska-zupanija.hr

Iz medija: www.evarazdin.hr