Održana prva sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije

U  Županijskoj palači jučer je održana prva sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, savjetodavnog tijela Županijske skupštine čiji je cilj promicanje ravnopravnosti spolova i uvođenje načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te provedba Zakona i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, te svih ostalih strateških nacionalnih dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova.

Dužnost predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova obnašat će doc. dr. sc. Nina Begičević-Ređep, dok će njena zamjenica biti Gordana Marsenić, a Povjerenstvo će se sastojati od ukupno petnaest članova.

Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Nina Begičević Ređep tom se  prilikom osvrnula na dosadašnji rad Povjerenstva, formiranog još 2002. godine i zahvalila prethodnim predsjednicama za radu i aktivizmu.

-Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava te jednaku korist od ostvarenih rezultata. Aktivnostima koje će  Povjerenstvo poduzimati i zalaganjem članova želimo dati svoj doprinos u promicanju ravnopravnosti spolova. – istaknula je Begičević-Ređep.

Povjerenstvo će, pored provedbe provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na županijskoj razini, donositi vlastite programe s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova u Županiji u vidu edukacije građana, organizirati javne tribine, kampanje i okrugle stolove. Nadalje, Povjerenstvo će promicati rodno osjetljive politike u svim područjima života, kao standarda ponašanja te će poticati osnivanje općinskih i gradskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u Županiji i suradnje s njima, radi predlaganja zajedničkih projekata i programa. Surađivat će i s Uredom za ravnopravnost spolova s ciljem jačanja povezanosti tijela za ravnopravnost spolova i ostalim županijskim tijelima koja se bave civilnim društvom, kao i Povjerenstvima drugih županija, nevladinim udrugama, Uredom državne uprave. Također, surađivat će s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, županom u cilju provođenja zadataka rodne ravnopravnosti te važnosti pojedinih programa i edukacija te medijima, a obilježavat će datume koji su važni za prava žena i rodna prava općenito.

Na sjednici usvojen je Plan rada i aktivnosti Povjerenstva za 2014.  godinu, koji je detaljno opisao brojne aktivnosti, rok njihovog izvršenja, nositelje zadatka te zadužene članove Povjerenstva za operativno provođenja zadataka. Aktivnosti su usklađene i s mjerama Akcijskog plana Varaždinske županije za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. Također, raspravljalo se i o aktivnostima članova Povjerenstva za izradu Programa Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Nadalje, podnijet je izvještaj sa Seminara o ravnopravnosti spolova na kojem su sudjelovale pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Renata Skoko, i članica Povjerenstva Jasmina Žiher. Također, pripremljena je i analiza spolno razlučnih podataka kandidiranih i izabranih žena i muškaraca na lokalnim izborima 2013. te usporedba sa 2005. i 2009. godine, a uslijedila je i rasprava s konstruktivnim prijedlozima.

Preneseno sa www.varazdinska-zupanija.hr