Varaždinska županija potpisala Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Župan Predrag Štromar potpisao je u ime Varaždinske županije 27. svibnja 2015. Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Varaždinska županija tako je postala druga jedinica područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj koja se svojim potpisom obvezala u roku od dvije godine donijeti Akcijski plan kojim se određuju prioriteti, aktivnosti i sredstva za njenu provedbu. Zaključak o potpisivanju Povelje donijela je Županijska skupština nakon rasprave na 17. sjednici održanoj 20. svibnja i ovlastila župana Štromara da potpiše Povelju.

Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini pokrenuta je prije devet godina. Na taj je način Vijeće europskih općina i regija (CEMR) željelo dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem – potpisivanjem Povelje.

Renata Skoko, nacionalna koordinatorica koju je imenovala Hrvatska zajednica županija kao članica CEMR-a i pomoćnica pročelnice za područnu samoupravu i civilno društvo Varaždinske županije, izrazila je svoje zadovoljstvo što je njena županija ušla u društvo 1450 lokalnih i regionalnih vlasti iz 29 država koje su se obvezalo na provođenje odredbi Europske povelje. Iz Hrvatske su to do sada učinili Vukovarsko-srijemska županija, Delnice, Opatija, Vodice i Solin.

  • Potpisivanjem Povelje Varaždinska županija izrazila je političku volju za implementaciju politike ravnopravnosti spolova u sve segmente političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog života. Nadam se da će se razmjenom pozitivnih iskustava između potpisnica, korištenjem indikatora iz Europske povelje te  korištenjem dosadašnje dobre prakse Varaždinske županije u postizanju rodne ravnopravnosti i nadalje promovirati i podizati razina svijesti o važnosti poštivanja i unapređivanja ljudskih prava žena i muškaraca kao općedruštvene vrijednosti. – istaknula je Skoko.

Varaždinska županija će se povezati sa svim relevantnim institucijama i organizacijama u Hrvatskoj što će omogućiti razvoj znanstvenih indikatora koji omogućuju praćenje i mjerenje implementacije Europske povelje unutar Pilot projekta.

Preuzeto sa www.hrvzz.hr