Održan sastanak u okviru projekta Žene jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije na inicijativu i u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Regionalnim centrom za jednakost spolova u Županijskoj palači održan je zajednički sastanak povodom provedbe projekta „Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj“. Na sastanku je sudjelovala Sandra Bedeniković, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova. Opširnije