Sudjelovanje na okruglom stolu


Članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije psihologinja Jasna Per Kožnjak sudjelovala je u srijedu 15.02.2012. na okruglom stolu „Potreba i važnost međusektorske suradnje i uspostave međuresornih timova za prevenciju i suzbijanje nasilja na lokalnoj razini“. Okrugli stol organizirala je Udruga S.O.S. telefon Virovitica u sklopu projekta “Zaštita žena žrtava nasilja” financiranog od strane Finskog veleposlanstva u RH i Ekumenske inicijative žena čiji je glavni cilj doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja na području Virovitičko-podravske županije kroz pružanje direktne pomoći žrtvama nasilja i kroz edukaciju i poboljšanje suradnje institucija nadležnih za zaštitu žena žrtava obiteljskog nasilja.

Jasna Per Kožnjak održala je izlaganje na temu „Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji“, budući da je ona jedna od 4 osobe iz Virovitičko-podravske županije educirane za pružanje psihosocijalnog tretmana. Istaknula je kako je osnovni cilj ovakvog načina rada uvjeriti nasilnika da preuzme odgovornost za svoje ponašanje, osvijesti što radi krivo te da takvo ponašanje promijeni. Iako se psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji pokazao kao uspješan, njegova provedba još uvijek nije sustavna zbog manjka financijskih sredstava.

PRSVPŽSudionici/e okruglog stola (predstavnici/e policije, sudstva, državnog odvjetništva, obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb, obiteljskog centra, lokalne samouprave) su iskazali svoje zadovoljstvo izlaganjem, budući da do sada nisu imali nikakve ili pak nedostatne informacije o ovakvom načinu rada s počiniteljima nasilja u obitelji.

Osim Jasne Per Kožnjak, izlaganje je održala i Desa Kolesarić, predsjednica Udruge S.O.S. telefon Virovitica koja je predstavila novu Nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama 2011. – 2016. Naglasak je stavila na područja iz Strategije koja su važna za rad na lokalitetu – prevencija nasilja u obitelji, unapređenje međuresorne suradnje, izobrazba stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji i senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji. Istaknula je također kako je međuresorna suradnja izuzetno važna kako bi rad na suzbijanju nasilja bio što učinkovitiji. Za prevenciju nasilja u lokalnoj zajednici izuzetno je važno informirati građane o tom problemu i načinima i mjestima na kojima dobiti pomoć. Tu je također najučinkovitiji multidisciplinarni pristup kako bi se informacije prenijele što većem broju ljudi.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su svi sudionici/e imali mogućnost iznijeti svoja iskustva, probleme ili uspjehe u radu na problematici nasilja nad ženama.