Održana javna akcija “Ravnopravnost na ruralnim područjima”

Slika /slike/URS Slike 2024 godina/sos vpz.jpg

Udruga S.O.S. Virovitica 08. studenoga 2023. godine održala je javnu akciju podjele informativno-promotivnih materijala u Pitomači kod tržnice. Javnu akciju pod nazivom „Ravnopravnost na ruralni područjima“ podržalo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Pitomača i Virovitičko-podravske županije.

Iako su u Republici Hrvatskoj stvoreni institucionalni mehanizmi za promicanje ravnopravnosti spolova, postoji potreba za daljnjim radom na osvještavanju građana i građanki o važnosti ovog koncepta. Patrijarhalni stavovi i stereotipi duboko su ukorijenjeni u našem društvu te su snažniji od težnji prema ravnopravnosti. Ovo je naročito izraženo u patrijarhalnim i ruralnim okruženjima, pri čemu Virovitičko-podravska županija nije iznimka. Tako smo suočeni sa izazovima koji proizlaze iz nerazmjernih društvenih moći i nejednakih mogućnosti za pripadnike oba spola. Rodna neravnopravnost generira diskriminaciju, nejednakost u svim sferama društva, uključujući poslovni i privatni sektor, te nasilje nad ženama.

Smatramo da je nužno stvarati društvo u kojem će sve građanke i građani imati jednake šanse, prilike i podršku, neovisno o spolu te u kojem će se prepoznavati i cijeniti doprinos žena ruralnom razvoju i zajednicama. Upravo zato je važno da su Hrvatski duhani d.d. prepoznali rad naše udruge i važnost ove teme te već drugu godinu financiraju projekt koji se fokusira na ravnopravnost. Ovogodišnji projekt „Ravnopravno je ispravno“ fokusiran je na senzibilizaciju građana i građanki kao i na razbijanje stereotipa i predrasuda vezanih uz ravnopravnost spolova.

Izvor: https://www.sosvt.hr/vijesti/odrzana-javna-akcija-ravnopravnost-na-ruralnim-podrucjima/