Priopćenje za javnost Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije

Ravnopravnost je i ovaj puta izostala

Nalazimo se u vremenu pred lokalne izbore, objavljene su liste kandidata/kinja za predstavnička i izvršna tijela vlasti. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova izradilo je rodnu analizu kandidacijskih lista za lokalne izbore 2013. g. Sukladno svojoj obvezi praćenja primjene Zakona o ravnopravnosti spolova, posebice čl.12 stavka 3 koji kaže da je osjetna neuravnoteženost jednog spola ako je njegova zastupljenost u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%.


Ova analiza, kao i sve dosadašnje analize, pokazuje da broj žena nije odgovarajući sukladno učešću u stanovništvu i preporukama zakona, žene se uglavnom nalaze na niže rangiranim mjestima na listama, te im je tako smanjena mogućnost ulaska u predstavničko tijelo,izrazito je mali broj žena nositeljica lista i kandidacija za čelne funkcije,zastupljenost po strankama pokazuje da tkz velike stranke imaju u postotku manji broj žena od ostalih stranaka ili grupe birača na svojim listama. Niti jedna žena nije kandidirana za županicu i gradonačelnicu,a samo dvije žene kandidirane su za načelnice općina.

Na ukupno  92 liste za županijsku skupštinu /gradska i općinska vijeća istaknuto je 1.422 kandidata/inja od toga je 352 žene što u postotku iznosi 25% i možemo reći da je to zadržano stanje s prošlih lokalnih izbora 2009.g.

Na ukupno 64 liste za izvršna tijela vlasti (župan, gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici) kandidirano je ukupno 116 kandidata/kinja od toga je 13 žena što u postotku iznosi 11% i možemo reći da je ovdje došlo do smanjenja kandidiranih žena u odnosu na izbore 2009.g

Ono što možemo istaknuti kao pozitivno je da je povećan postotak sudjelovanja žena na kandidacijskim listama za općinska vijeća, što nam daje za vjerovati da su se žene iz ruralnih krajeva ohrabrile i odlučile baviti politikom, postotak  kandidiranih žena za općinska vijeća iznosi 23,5 % što je značajan pomak u odnosu na izbore 2009.g. kada je taj postotak iznosio 19,76%, gradska vijeća ostala su u istim okvirima s 29,5% kandidiranih žena na listama.

Pozitivan primjer na ovim izborima je općina Pitomača gdje je od ukupno 85 istaknutih kandidatura svoje mjesto na listama našlo je i 35 žena što u postotku iznosi 41% i tu možemo reći da je ispoštovan Zakon o ravnopravnosti spolova.

Nema društva  koje si smije i može dozvoliti da isključi pola populacije iz sudjelovanja u kreiranju budućnosti, donošenju odluka koje se tiču svih nas. Neravnopravnost sudjelovanja u političkom i javnom životu  izravno doprinosi isključivanju velikog dijela ljudskog  resursa koji sa svojim različitim iskustvom znanjem i interesima doprinosi kvalitetnijem donošenju odluka  i postavljanja prioriteta kao i kvalitetnijem rješavanju problema kroz bolje uvažavanje potreba svih članova/ca zajednice.

Ni ova rodna  analiza kandidacijskih lista za lokalne izbore nije nam dala povoda za veliko zadovoljstvo, no ipak se stvari pokreću na bolje i zato je važno nastaviti raditi na ostvarenju ravnopravnosti jer to je vrijednost koju gradimo za bolju budućnost cijelog društva.

Pozivamo sve građanke i građane Virovitičko-podravske županije da izađu na lokalne izbore 19.05.2013.g. i iskoriste svoje demokratsko pravo i daju svoj glas onima za koje vjeruju  da će ih pravedno i pošteno  zastupati.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Virovitičko-podravske županije

predsjednica Desa Kolesarić

Iz medija:

www.slatina.net

www.virovitica.info