Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije održalo tematsku sjednicu – “Jesmo li ravnopravni – dokumenti i stvarnost”

Slika /slike/Povjerenstva 2020/VP županija dan žena 2021.jpg

Dan žena vrijeme je za podsjećanje na sva postignuća i napredak ,pozivanje na nove promjene i iskazivanje priznanja svim ženama koje su odigrale značaju uloge u borbi za stjecanje ženskih prava u povijesti. U svojim zahtjevima kroz povijest žene su tražile pravo glasa , pravo na dostojanstven rad i pravilno vrednovanje toga rada, pravo na obrazovanje, zaustavljanje nasilja nad ženama, uključivanje u politički život i odlučivanje, pravo na zdravstvene usluge koje odgovaraju njihovim prioritetima, usklađenost poslovnog i privatnog života .Nešto od toga je tijekom vremena ostvareno i neki zahtjevi su ispunjeni, no žene još uvijek nemaju jednake mogućnosti i ravnopravnost nije postignuta.

Možemo reći da je ostvaren zadovoljavajući zakonodavni okvir za ostvarivanje ravnopravnosti spolova no dosljedna primjena često izostaje. Stavovi prema ravnopravnosti se mijenjaju ,ali čak i današnja generacija suočava se s rodnim stereotipima i razlikama .Neravnopravnost muškaraca i žena još uvijek postoji. U svim krizama žene pokazuju svoju snagu i gotovo uvijek nose veliki teret tih vremena, tako je i u krizi pandemije COVID-19 Europska unija prepoznala je tu važnu ulogu i ovogodišnje obilježavanje Dana žena provodi se pod temom "Žene u vodstvu: Postizanje jednake budućnosti u COVID-19", slavi ogromne napore žena i djevojaka širom svijeta u oblikovanju ravnopravnije budućnosti i oporavka od pandemije COVID-19.

Žene su podnijele i podnose veliki teret u borbi protiv pandemije jer prevladavaju u zdravstvenom sektoru, mnoge su pogođene jer su na nesigurnim radnim mjestima koja su nestala ili su se promijenila zbog krize, stalna ograničavanja kretanja doprinijela su porastu nasilja u obitelji. Svijet je postigao neviđen napredak u tehnološkom, zdravstvenom ,komunikacijskom i inom smislu ,ali ni jedna zemlja nije postigla ravnopravnost spolova. Što prijeći uspostavu ravnopravnosti muškaraca i žena?, neizostavno je pitanje.

Puno je toga od kulturoloških i društvenih uvriježenih stavova i zato borba za ravnopravnost traži nastavak zahtjeva jer boreći se za ženska prava mi unapređujemo cijelo društvo i ne isključujemo muškarce već naprotiv stvaramo ugodnije i uspješnije okruženje za sve. Kako bismo to ostvarili tražimo: Dosljednu primjenu dokumenata i zakona, poštivanje ljudskih prava, jednake mogućnosti na tržištu rada, jednake plaće, jednake mirovine, usklađenost poslovnog i privatnog života, poštivanje kvota o podzastupljenosti ženskog spola na izbornim listama, suzbijanje nasilja nad ženama, zdravstvene usluge koje odgovaraju prioritetima korisnica/ka. Budimo hrabre i slijedimo žene koje su bile pokretači za ostvarivanje prava jer da njih nije bilo žene bi bile potpuno nevidljive u društvu i ne bi imale niti ovaj dio prava i mogućnosti koje danas imaju. 
 
Iz medija:

http://www.vpz.hr/2021/03/09/povodom-obiljezavanja-dana-zena-povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova-viroviticko-podravske-zupanije-odrzalo-tematsku-sjednicu-jesmo-li-ravnopravni-dokumenti-i-stvarnost/

https://www.youtube.com/watch?v=1Sb6oF8eWcI&list=PLvym8FFIPgVR9PRcZzAGMD8UUjZmwxGEU&index=2

(www.vpz.hr, dk, Fotografija: Kristijan Toplak)