Održana konstituirajuća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije

Slika /slike/POVJERENSTVA slike 2017-2018/povjerenstvo-ravnopravnost-2.jpg
U Virovitici, u prostorijama Virovitičko-podravske županije, održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je radno savjetodavno tijelo županijske skupštine i kao takvo zalaže se za stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim segmentima društva, istaknuto je na sjednici.

Prema odluci županijske skupštine od 17. listopada 2017. godine, Povjerenstvo u sastavu: Desa Kolesarić – predsjednica, Sanja Kirin – dopredsjednica, te članice, Ivia Lovreković, Vlasta Honjek-Golinac, Elvira Grabić, Mandica Baloban i Jasna Per Kožnjak, dobilo je četverogodišnji mandat za rad.
Na početku rada novog Povjerenstva članice su informirane o institucionalnim mehanizmima za provođenje politike ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini te su upoznate s raznim dokumentima s europske i svjetske razine kao i nekim od istraživanja na temu ravnopravnosti.

Povjerenstvo je upoznato s dosadašnjim aktivnostima prijašnjeg Povjerenstva u ovoj godini te su zacrtane smjernice i planovi daljnjeg rada za ovu godinu te planovi za 2018. godinu. Istaknuta je potreba otvaranja zasebne proračunske stavke za rad Povjerenstva, veća posvećenost osnivanju općinskih i gradskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i edukaciji članova/ica povjerenstava koja su aktivna kao i onima koja će se tek osnovati.
Zaključeno je kako će Povjerenstvu u idućoj godini, pored redovnog rada i aktivnosti zacrtanih Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, jedna od ključnih aktivnosti biti izrada Akcijskog plana za provođenje Europske povelje o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnoj razini koju je na prijedlog Povjerenstva usvojila županijska skupština, a potpisana je 08. ožujka 2017. godine. Dogovorena je aktivnost i obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, javna tribina pod nazivom “Povezanost nasilja u obitelji i alkoholizma”.

Izvor: www.vpz.hr