Održano predavanje Branke Žigante Živković u Virovitici

U ponedjeljak 24.11.2014. godine u prostorijama Obiteljskog centra u Virovitici s početkom u 12.00 sati, održano je predavanje na temu „Usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25.11. Organizator predavanja je Udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije, a predavačica je bila Branka Žigante Živković sutkinja je Visokog prekršajnog suda i predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji.

Cilj predavanja bio je jačati kapacitete prestavnike/ce institucija i nevladinih organizacija s područja Virovitičko-podravske županije kako bi bili uspješniji u radu na problematici nasilja nad ženama.

Tridesetak okupljenih predstavnika različitih institucija i organizacija pozdravila je i ujedno uvela u temu predavanja Desa Kolesarić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije i predsjednica udruge S.O.S. Virovitica. Nakon uvodnog djela uslijedilo je predavanje Branke Žigante Živković koja je prisutne upoznala s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, popularno nazvanom i Istambulska konvencija pošto je potpisana u Istanbulu 2011. godine, i njenom usklađenošću sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. Konvencija koja je prvi pravnoobvezujući instrument u Europi u području nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja usvojena je 2011. godine, a Republika Hrvatska potpisala ju je 22.01.2013.godine, ali je još uvijek nije ratificirala. Predavanje je bilo interaktivno te su se sudionici uključili izlažući svoja iskustva iz prakse u radu na ovoj problematici.

Područje djelovanja Konvencije usmjereno je na sprječavanje i suzbijanje negativnog pristupa ženama i po prvi put jasno terminološki određuje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblikom diskriminacije žena i označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja za posljedicu imaju ili će vjerojatno imati tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu.

Izlaganje Branke Žigante Živković potvrdilo je kako je napredak u borbi protiv nasilja nad ženama kao i borbi protiv diskriminacije nad ženama vidljiv, no još uvijek postoje razine na kojima je tretman žene u nepovoljnom i nezaštićenom položaju te je potreban trud umreženih institucija i organizacija civilnog društva kako bi dokinuli razlike i osigurali dostojanstven život svakoj ženi.

Iz medija:

www.icv.com.hr/2014/11/konvencijom-protiv-nasilja-nad-zenama/

www.virovitica.hr/2014/11/24/konvencijom-protiv-nasilja-nad-zenama/

www.24sata.hr/regionalne-vijesti/vijest/konvencijom-protiv-nasilja-nad-zenama

virovitica.info/odrzano-predavanje-o-sprjecavanju-i-borbi-protiv-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u-obitelji/

www.vpz.com.hr/2014/11/24/povodom-obiljezavanja-medunarodnog-dana-nasilja-nad-zenama-u-virovitici-odrzano-predavanje-o-sprjecavanju-borbi-protiv-nasilja-nad-zenama-nasilja-u-obitelji/

www.slatina.net/odrzano-predavanje-branke-zigante-zivkovic-u-virovitici/

http://sosvt.hr/2014/11/odrzano-predavanje-branke-zigante-zivkovic-u-virovitici/