Priopćenje za javnost Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije povodom 8.ožujka, Međunarodnog Dana žena

Međunarodni dan žena je dan kada se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola i progovara o potrebi ostvarivanja pune ravnopravnosti u svim segmentima društva. U ostvarivanje ženskih prava utkana je snaga svih žena svijeta, neovisno o rasnim, etničkim, kulturološkim i političkim razlikama.

Jedna od prvih i najznačajnijih borbi bila je borba za pravo glasa i pravo na bolje uvjete rada.

1908. u New Yorku žene su prosvjedovale pod sloganom „Kruh i ruže“ u kojem je kruh simbolizirao ekonomsku sigurnost, a ruže bolju kvalitetu života. Taj događaj bio je povod proglašavanju 8. ožujka kao Međunarodnog dana žena na Konferenciji žena u Kopenhagenu 1910. g.

Imamo li danas dovoljno „kruha i ruža“?

Zahvaljujući ženskom aktivizmu ostvaren je dio zahtjeva. Danas imamo pravo glasa, ali nas je malo na mjestima odlučivanja, uvjeti rada su bolji, ali smo manje plaćene od svojih muških kolega i činimo najveći broj nezaposlenih.

Imamo pravo naslijeđa i posjedovanja imovine, ali posjedujemo samo 2% svjetske imovine. Imamo pravo na školovanje, ali činimo 60% nepismenih u svijetu. Imamo pravo na izbor partnera, ali ne i na pogrešku u odabiru jer u obiteljskom nasilju žene su najčešće žrtve, a njihova zaštita još uvijek nije zadovoljavajuća. Imamo dokumente koji nam jamče ravnopravnost no nedostaje dosljednost u primjeni tih dokumenata.

Trebamo ipak biti ponosne na postignuto i slaviti ta postignuća jer kako bi tek izgledala ženska prava da nije bilo snage, energije, i volje velikog broja žena u svijetu da nešto promjeni. Kako njihova borba ne bi bila uzaludna žene trebaju nastaviti aktivno raditi na poboljšanju svoga položaja u društvu jer je to jedini ispravni način za reći „Hvala!“ svim onim ženama iz povijesti ženskog pokreta i ženama aktivisticama današnjice za učinjeno.

Budimo ponosne na ovaj međunarodni dan ženske povijesti i ženskih zahtjeva.

Svim ženama Virovitičko-podravske županije želim sretan 8.ožujak- Međunarodni Dan Žena

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije

Predsjednica Desa Kolesarić

Iz medija:

- http://www.vpz.com.hr/2014/03/07/priopcenje-za-javnost-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-viroviticko-podravske-zupanije-povodom-8-ozujka-medunarodnog-dana-zena/

- http://icv.com.hr/2014/03/priopcenje-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-vpz/

- http://virovitica.info/priopcenje-za-javnost-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-viroviticko-podravske-zupanije-povodom-8-ozujka-medunarodnog-dana-zena/