Sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije – naglasak na sudjelovanju žena u političkom životu

U Virovitici je u utorak, 14. travnja, održana sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova na kojoj se raspravljalo o provođenju plana i programa rada za tekuću godinu, ali i o obilježavanju Svjetskog dana žena poduzetnica koji se obilježava 17. svibnja. Dogovoreno je da se nastavi s pripremnim aktivnostima i dogovorima s ravnateljicom Ureda za ravnopravnost spolova vezanim uz njezin dolazak i prezentaciju priručnika Vijeća Europe “Uvođenje rodno osjetljiva proračuna: provedba u praksi” autorice Sheile Quinn.

Na sjednici je istaknuto kako će Povjerenstvo u ovoj godini u svome radu staviti naglasak na sudjelovanje žena u političkom životu s obzirom na nadolazeće izbore te će se radit na upoznavanju važnih čimbenika o uvođenju rodno osjetljivog proračuna kao važnog segmenta u uspostavi ravnopravnosti spolova. Povjerenstvo će nastaviti s dosadašnjim aktivnostima vezanim za suzbijanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, te taj segment proširiti i organizirati događanja vezana uz žene i sport te pitanja nasilja u sportu i na sportskim terenima.

Kroz medijske istupe i organizacijom različitih događanja povjerenstvo će i u ovoj godini radi s ciljem informiranja i senzibilizacije relevantnih institucija i šire javnosti za pitanja ravnopravnosti spolova i važnosti njene uspostave u praksi. (www.vpz.hr)

Opširnije na www.vpz.hr